Voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Metaal_Unie_Logo

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen, opslaan en/of afdrukken door onderaan de pagina bij downloads op de hyperlink met de gewenste taal te klikken. Daarnaast kunt u onze algemene voorwaarden op een later tijdstip nogmaals raadplegen via onze website.

Samen groots aan
het werk gaan.

Neem contact op